2015. április 7., kedd

Gyermekképünk


Gyermekeink szívesen járnak az óvodában. Gyermekközösségben aktívak, jól érzik magukat, érzelmileg gazdagok, segítik egymást a közösségben való beilleszkedésben. 
Egymás közti különbözőségeket elfogadják, tolerálják. Megfelelő önismerettel és önértékelő képességgel rendelkeznek. 
Szüleiket, nevelőiket tisztelik, bizalommal, bátran fordulnak hozzájuk.
Jól kommunikálnak, a társas kapcsolatokban megfelelő módon képesek verbális és nonverbális közlésre, másokat elfogadók, együttműködők. 
Őszinte érdeklődés, újra való nyitottság, információ és tapasztalatok iránti befogadó képesség jellemzi.
Egészséges önbizalommal rendelkeznek, alkotásra, önkifejezésre törekszenek. 
Szívesen mozognak, sportolnak, vesznek részt művészeti tevékenységekben, kreatívak.
Környezettudatos magatartással óvják és ápolják környezetüket.
Nyitottak és befogadóak a közeli és távoli környezetük kultúrájára, hagyományaira.
Magatartásuk és viselkedéskultúrájuk fejlett, udvariasak, illemtudók, megbecsülik a felnőttek, társaik munkáját, környezetük társadalmi és természeti értékeit.
Olyan óvodás gyermeket szeretnénk nevelni, aki tudja, hogy soha nincsen egyedül, hogy fontos, hogy biztonságban van, aki stabil értelmi, érzelmi, lelki értékeket elsajátítva alkalmas az iskolai beilleszkedésre és teljesítményre.

  Munkánk, szolgálatunk ezt az előkészítést szeretné elvégezni az óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott célok, feladatok végrehajtásával együtt.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése