2015. április 26., vasárnap

Anyukám, anyukám, találd ki, hogy az én nagy kincsem ugyan ki?

Csorba Piroska: Mesélj rólam

Mesélj, anya,
milyen voltam,

amikor még kicsi voltam?

Az öledbe hogyan bújtam?
És tehozzád hogyan szóltam,
amikor nem volt beszédem?
Honnan tudtad, mit kívánok?
Megmutattam a kezemmel?Mesélj rólam!

Hogy szerettél?

Engem is karodba vettél,
meleg tejeddel etettél?
Akárcsak a testvéremet?
Gyönyörködtél akkor bennem?
Úgy neveztél: kicsi lelkem?


És amikor még nem voltam,
 
a hasadban rugdalóztam, 

tudtad-e, hogy milyen leszek,
milyen szépen énekelek?
Sejtetted, hogy kislány leszek?

Mesélj anya,
mesélj rólam!

Milyen lettem, 
amikor már megszülettem?
Sokat sírtam
vagy nevettem?
Tényleg nem volt egy fogam sem?Ha én nem én lettem volna, 
akkor is szerettél volna?2015. április 20., hétfő

Néptánc Eszter nénivelCsizmám kopogó, táncom dobogó

Kedvem ragyogó, hej, hó, haja, hó!

Kendőm libegő, lábam tipegő,
Arcom nevető, pajtás, gyer' elő!


Bozsik-program akadályverseny és focikapu állításSzáll a labda, röpp, röpp, 
száll rajta a pötty, pötty. 
Kislány dobja, fiú kapja, 
itt a labda, hol a labda. 

Száll a labda, röpp, röpp, 
száll rajta a pötty, pötty. 
Jobbra-balra és forogva, 
sose essen le a porba. 2015. április 15., szerda

Nyári táborok 2015.


Várunk Téged is a Mesekastély nyári táborában!
Lesz ott móka kacagás,
homokvár és babaház.
Kirándulás,kézművesség,
és amit még te szeretnél.MINIAKADÉMIA - ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ TÁBOR

 

A tábor minden nap:
- 07:30-tól 17:30-ig várja a gyermekeket. 
Tábor időpontja: 
- augusztus 03.-tól 14.-ig (2 hét)
Jelentkezési díj: 39.800.- Ft
Naponta 3x étkezés, és gyümölcs, szakképzett felügyelet, kirándulások, túrák, különleges programok, és tanulás az INTERAKTÍV TÁBLA segítségével. 


***


ÚSZÓTÁBOR 


A tábor minden nap:
- 07:30-tól 17:30-ig várja a gyermekeket.
Tábor időpontja:
- június 29.-től július 03.-ig
- július 27.-től 31.-ig
Jelentkezési díj: 29.000.- Ft/hét
Naponta 3x étkezés, és gyümölcs, szakképzett felügyelet, kirándulások, túrák, különleges programok.
5 alkalmas uszodabérlet, oktatás, a gyermekeket személygépkocsival, biztonsági üléssel szállítják az uszodába minden nap.


***


OVIFOCI TÁBOR

A tábor minden nap
- 07:30-tól 17:30-ig várja a gyermekeket.
Tábor időpontja:
- július 20.-tól 24.-ig
- augusztus 10.-től 14.-ig
Jelentkezési díj: 19.900.- Ft/hét
Naponta 3x étkezés, és gyümölcs, szakképzett felügyelet, kirándulások, túrák, különleges programok. 


***


KÉZMŰVES TÁBOR


A tábor minden nap:
- 07:30-tól 17:30-ig várja a gyermekeket.
Tábor időpontja: 
- június 22.-től 26.-ig
Jelentkezési díj: 19.900.- Ft
Naponta 3x étkezés, és gyümölcs, szakképzett felügyelet, kirándulások, túrák, különleges programok. 


***


 MESEKASTÉLY OVIS TÁBOR 


A tábor minden nap és héten, végig a nyári szünidő ideje alatt várja a gyermekeket.
Jelentkezési díj: 15.000.- Ft/hét
Napidíj: 3.500.-Ft/nap
A tábor minden nap 07:30-tól 17:30-ig várja a gyermekeket.
Naponta 3x étkezés, és gyümölcs, szakképzett felügyelet, kirándulások, túrák, különleges programok. 

***

2015. április 8., szerda

OviFoci


Az ovifoci lényege az, hogy az ovisok, saját környezetükben (az oviban) ismerkedjenek meg a labdarúgással. A foglalkozás célja a játék megszerettetése, a sportághoz kötés, a gyerekek mozgásigényének kielégítése és a játékos gyakorlatokon keresztül a mozgáskultúrájuk fejlesztése.

Jégpalota KorcsolyázásAz óvodásaink kis létszámú csoportokban szakképzett korcsolyaoktatók segítségével sajátíthatják el a korcsolyázás alapjait.

A korcsolyázás olyan izomcsoportokat mozgat meg, melyeket más sportok nem vesznek igénybe. A korcsolyázás nem csak a mozgáskoordinációt, hanem a motorikus képességeket is komplexen fejleszti.
A jeges sportok nagymértékben fejlesztik a gyerekekben a koncentráció képességet, fegyelmet és az önbecsülést, megtanítja Őket tisztelni társaik teljesítményét.

2015. április 7., kedd

Tavirózsa UszodaAz úszás az egyik legfontosabb sport, melyet nem lehet elég korán kezdeni. 
A Tavirózsa Uszodában a foglalkozásokat kis létszámú csoportban a gyermekek kor- és tudáscsoport szerinti beosztás alapján tartják, komplex módon, hogy zökkenőmentesen legyen az egyes tudásszintek közötti átmenet. 


Igényes körülmények között, színvonalas úszásoktatásban részesülnek gyermekeink. 
Az ott tanuló gyerekek játékos és egyszerű feladatok során sajátítják el az úszás alapelemeit.
A Tavirózsa Uszoda biztosítja, hogy gyermekeink az ott töltött óráikat egy barátságos, gyermekközpontú, családias hangulatú környezetben töltsék el. 


Jövőkép


Szeretnénk, ha óvodánk közössége a gyermekek számára a gyermeki személyiséget tisztelő, az őket megillető jogok, és egyenlő esélyek elvén működő, biztonságot nyújtó környezetet teremtene.

Gyermekeink örömteli játékkal, szabad önkifejezéssel, kreatív, tevékeny tapasztalatszerzéssel töltenék napjaikat, magas szakmai felkészültséggel, széles látókörrel rendelkező, folyamatosan fejlődni képes óvodapedagógusaink irányításával.

Óvodánk sajátos arculata


Az óvoda szép természeti környezetben helyezkedik el, gazdag lehetőséget nyújtva a gyermek fejlődéséhez szükséges széles tapasztalatszerzésre. Ideális környezet a természetes életmód gyakorlására, a természettel való együttélésre. 
A nagy kert, a közeli parkok a városi életmódtól eltérő változatos tevékenységek, élmények megélésére nyújtanak lehetőséget.

Esztétikus, családias, tisztaságot sugárzó, biztonságot figyelembe vevő tárgyi feltételekkel, a gyermekek igényeit hangsúlyozó elrendezéssel várja a gyerekeket.
Az itt dolgozók hivatás szeretete a gyermek és a szülők felé szeretetteljes, bizalmat árasztó, mindenkit elfogadó, vidám légkört teremt az óvodai élet folyamán.
Neveléskultúránk a családi nevelésre épül, figyelembe véve az eltérő kulturális háttereket.


Gyermekeinknél figyelembe vesszük az életkori és egyéni sajátosságok eltérő fejlődés ütemét.
Az élet védelmére, mások értékeinek figyelembevételére, magyarságtudatra, hazaszeretetre, helyes viselkedéskultúrára, környékünkre jellemző hagyományok megőrzésére neveljük a gyerekeket.
A gyerekek fejlődéséhez szükséges pedagógiai igazodás a szabad játék és mozgás gazdag eszköz és tevékenységtárának sajátos eszközeivel kívánjuk elérni, a gyermeket megfelelően készítsük fel az óvodai életre.

Óvodánkba a jelentkezés a város egész területéről és a környező falvakból történik. A beíratott gyermekek felvételének feltételei, elsősorban akik nevelési célkitűzéseinkkel készségesen egyetértenek.

Gyermekképünk


Gyermekeink szívesen járnak az óvodában. Gyermekközösségben aktívak, jól érzik magukat, érzelmileg gazdagok, segítik egymást a közösségben való beilleszkedésben. 
Egymás közti különbözőségeket elfogadják, tolerálják. Megfelelő önismerettel és önértékelő képességgel rendelkeznek. 
Szüleiket, nevelőiket tisztelik, bizalommal, bátran fordulnak hozzájuk.
Jól kommunikálnak, a társas kapcsolatokban megfelelő módon képesek verbális és nonverbális közlésre, másokat elfogadók, együttműködők. 
Őszinte érdeklődés, újra való nyitottság, információ és tapasztalatok iránti befogadó képesség jellemzi.
Egészséges önbizalommal rendelkeznek, alkotásra, önkifejezésre törekszenek. 
Szívesen mozognak, sportolnak, vesznek részt művészeti tevékenységekben, kreatívak.
Környezettudatos magatartással óvják és ápolják környezetüket.
Nyitottak és befogadóak a közeli és távoli környezetük kultúrájára, hagyományaira.
Magatartásuk és viselkedéskultúrájuk fejlett, udvariasak, illemtudók, megbecsülik a felnőttek, társaik munkáját, környezetük társadalmi és természeti értékeit.
Olyan óvodás gyermeket szeretnénk nevelni, aki tudja, hogy soha nincsen egyedül, hogy fontos, hogy biztonságban van, aki stabil értelmi, érzelmi, lelki értékeket elsajátítva alkalmas az iskolai beilleszkedésre és teljesítményre.

  Munkánk, szolgálatunk ezt az előkészítést szeretné elvégezni az óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott célok, feladatok végrehajtásával együtt.